ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

|-
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | 2. [[พระสุนทรราชวงศา (เจ้าสีชา)]]
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | พ.ศ. 2366-2366 (3 เดือน)
|-
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | 3. [[พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าฝ่ายบุต)]]
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | พ.ศ. 23662369-2400
|-
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | 4. [[พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าเหม็น)]]