ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหนาแน่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
: ''{{about|ความหนาแน่นในของมวล|ความหมายอื่นดูที่ [[|ความหนาแน่น (แก้ความกำกวม)]]}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ปริมาณทางฟิสิกส์
| bgcolour = {default}
| name = ความหนาแน่น
| image = [[ไฟล์:Artsy density column.png|50px]]
| caption = [[กระบวกตวง]]ที่ประจุของเหลวสีต่าง ๆ ซึ่งมีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
| unit = [[กิโลกรัม|kg]]/[[เมตร|m]]<sup>3</sup>
| symbols = ''[[โร|ρ]]''<br> ''D''
| derivations =
}}
 
'''ความหนาแน่น''' ({{lang-en|density}}) เป็นการวัด[[มวล]]ต่อหนึ่งหน่วย[[ปริมาตร]] โดยสัญลักษณ์สำหรับความหนาแน่นมักใช้เป็น ''ρ'' (อักษรกรีกพิมพ์เล็กของ[[โร]]) และยังสามารถใช้อักษรละตินพิมพ์ใหญ่ ''D'' ได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากนิยามของความหนาแน่นคือ มวลหารด้วยปริมาตร ดังนั้นจึงเขียนเป็นสมการออกมาได้เป็น<ref>{{cite web | url =http://www.grc.nasa.gov/WWW/BGH/fluden.html | title =Gas Density Glenn research Center | author =''[[National Aeronautic and Space Administration|The National Aeronautic and Atmospheric Administration's]]'' ''[[Glenn Research Center]]'' | publisher =grc.nasa.gov | deadurl =no | archiveurl =https://web.archive.org/web/20130414132531/http://www.grc.nasa.gov/WWW/BGH/fluden.html | archivedate =April 14, 2013 | df =mdy-all }}</ref>
: ''ความหนาแน่นในความหมายอื่นดูที่ [[ความหนาแน่น (แก้ความกำกวม)]]
'''ความหนาแน่น''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: density, สัญลักษณ์: ρ อักษรกรีก ''โร'') เป็นการวัด[[มวล]]ต่อหนึ่งหน่วย[[ปริมาตร]] ยิ่งวัตถุมีความหนาแน่นมากขึ้น มวลต่อหน่วยปริมาตรก็ยิ่งมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง (เช่น [[เหล็ก]]) จะมีปริมาตรน้อยกว่าวัตถุความหนาแน่นต่ำ (เช่น [[น้ำ]]) ที่มีมวลเท่ากัน
 
: <math> \rho = \frac{m}{V}</math>
[[หน่วยเอสไอ]]ของความหนาแน่นคือ [[กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร]] ('''[[กิโลกรัม|kg]]/[[ลูกบาศก์เมตร|m<sup>3</sup>]]''')
 
''ความหนาแน่ฉลี่ย'' (average density) หาได้จากผลหารระหว่างมวลรวมกับปริมาตรรวม ดังสมการ
: <math>\rho = \frac{m}{V}</math>
 
โดยที่
: ''ρ'' คือ ความหนาแน่นของวัตถุ (หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
: ''m'' คือ มวลรวมของวัตถุ (หน่วยเป็น กิโลกรัม)
: ''V'' คือ ปริมาตรรวมของวัตถุ (หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร)
 
ความหนาแน่นของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดัน โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสารที่เป็นสถานะ[[ของแข็ง]]และ]]ของเหลว]]เพียงเล็กน้อย แต่มีผลกับสารสถานะ[[แก๊ส]]เป็นอย่างมาก โดยที่การเพิ่มความดันของสารจะทำให้ปริมาตรของสารลดลง แต่จะเพิ่มความหนาแน่นแทน และการเพิ่มอุณหภูมิของสาร (ซึ่งมีข้อยกเว้นเล็กน้อย) จะทำให้ปริมาตรของสารเพิ่มขึ้น แต่จะทำให้ความหนาแน่นลดลง
: ''m'' คือมวลรวมของวัตถุ (หน่วย กิโลกรัม)
 
ซึ่งสารส่วนใหญ่เช่นของเหลวและแก๊ส เมื่อได้รับความร้อนจากด้านล่าง [[การพาความร้อน|ความร้อนจะถูกส่งผ่านจากด้านล่างไปยังด้านบน]] อันเนื่องมาจากการลดของความหนาแน่นในของเหลวที่ได้รับความร้อนนั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สารที่มีความร้อนต่ำกว่า มีความหนาแน่นสูงกว่า
: ''V'' คือปริมาตรรวมของวัตถุ (หน่วย ลูกบาศก์เมตร)
 
== เครื่องมือวัดความหนาแน่น ==
 
สังเกตว่าอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น ๆ เครื่องบินจึงทำจากอะลูมิเนียม นอกจากนี้อากาศก็มีความหนาแน่นถึงแม้ว่าจะมีค่าน้อยก็ตาม [[แอโรเจล]] (Aerogel) เป็นของแข็งที่หนาแน่นน้อยที่สุดในโลก
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายการธาตุเคมี]]
* [[แรงลอยตัว]]
* [[อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน]]
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ความหนาแน่น| ]]
[[หมวดหมู่:ปริมาณทางกายภาพ]]
[[หมวดหมู่:เคมีเชิงฟิสิกส์]]
[[หมวดหมู่:Basic meteorological concepts and phenomena]]
609

การแก้ไข