ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Wedjet"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ขอขอบคุณท่านล่วงหน้าในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้...[[User:Tris T7|<span style="color:aqua">Tris </font><font color="#FFB300">T7</font></b>]] <sup>[[User talk:Tris T7|<i style="color:blue">TT me</i>]]</sup>
 
== คำขอลบบทความ ชาริย์ ชวนจิ๋ม ==
 
เนื่องจากว่าบทความที่ชื่อว่า [[ชาริย์ ชวนจิ๋ม]] ซึ่งบทความซ้ำกับมาตราขนาดโมเมนต์ ขออนุญาตลบหน่อยนะครับ
ผู้ใช้นิรนาม