ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | พ.ศ. 2366-2366 (3 เดือน)
|-
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | 3. [[พระสุนทรราชวงศา มหาขัตติยชาติ ประเทศราชวงศ์เวียง ดำรงรักษ์ภักดียศฦๅไกร ศรีพิไชยสงคราม]]|พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าฝ่ายบุต)]]
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | พ.ศ. 2366-2400
|-
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | 4. [[พระสุนทรราชวงศา มหาขัตติยชาติ ประเทศราชดำรงรักษ์ศักดิยศไกร ศรีพิไชยสงคราม]]วงศาฯ (เจ้าเหม็น)]]
| valign = "top" style="background: #FFE5B4" | พ.ศ. 2400-2412
|-
1,160

การแก้ไข