ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คิงกิโดราห์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
Torpido ย้ายหน้า คิงกิโดรา ไปยัง คิงกิโดราห์: ให้มี ห์ เหมือนตัวสะกดภาษาอังกฤษ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Torpido ย้ายหน้า คิงกิโดรา ไปยัง คิงกิโดราห์: ให้มี ห์ เหมือนตัวสะกดภาษาอังกฤษ)
11,871

การแก้ไข