ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศักย์ไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ระวังสับสน|โวลเตจความต่างศักย์ไฟฟ้า}}
{{ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า}}
'''ศักย์ไฟฟ้า''' ({{lang-en|electric potential}}) (ยังถูกเรียกว่า '''ศักย์สนามไฟฟ้า'''หรือ'''ศักย์ไฟฟ้าสถิต''') เป็นปริมาณของพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าที่จุดหนึ่งเดียวนั้นจะพึงมีถ้ามันถูกมองหาตำแหน่งที่จุดใดจุดหนึ่งในที่ว่าง และมีค่าเท่ากับงานที่ถูกกระทำโดยสนามไฟฟ้าหนึ่งในการเคลื่อนย้ายหนึ่งหน่วยของประจุบวกจากที่ห่างไกลไม่สิ้นสุด ({{lang-en|infinity}}) มาที่จุดนั้น
622

การแก้ไข