ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

 
==การแบ่งเขตการปกครอง==
อำเภอแม่แตง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 [[ตำบล]] 128 [[หมู่บ้าน]] 1 เทศบาลเมือง ([[เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา]]) 2 [[เทศบาลตำบล]](เทศบาลตำบลสันมหาพน และเทศบาลตำบลขี้เหล็ก) และ 11 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]]
 
{|