ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งูสิงธรรมดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8161879 โดย Dannua02: "บิดเบือนข้อมูล"ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
มี[[ความยาว]]เมื่อโตเต็มที่ประมาณ 1,400 [[มิลลิเมตร]] และหางยาว 445 มิลลิเมตร หัวยาวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอเล็กน้อย ส่วนปลายของหัวมน ตาใหญ่มาก ลำตัวกลมและยาว หางยาวและส่วนปลายหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังทางส่วนต้นของลำตัวมีขนาดใหญ่และพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 170 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 125 เกล็ด ลำตัวมีด้านบนของหัวและบนหลังครึ่งทางด้านหน้าของลำตัว[[สีน้ำตาล]]หรือสีน้ำตาลอม[[เขียว]] ส่วนครึ่งทางด้านท้ายของลำตัวสีน้ำตาล เกล็ดปกคลุมลำตัวและหางมีขอบแผ่นเกล็ดสีจางหรือสีขาว ซึ่งสีขาวของขอบแผ่นเกล็ดได้ขยายกว้างขึ้นตามลำดับไปทางด้านท้ายลำตัวและหาง ทำให้ด้านท้ายของลำตัว โดยเฉพาะหาง เป็นสีขาวที่มีโครงข่ายร่างแห[[สีดำ]] คาง ใต้คอ และด้านท้องสีขาวอมน้ำตาล ด้านใต้หาง[[สีขาว]] งูวัยอ่อนมีจุดเล็กสีขาวเรียงตัวเป็นแถวพาดขวาง (ไม่เป็นระเบียบ) เป็นระยะอยู่ทางส่วนต้นของลำตัว
 
พบกระจายพันธุ์ในทุกประเทศในภูมิภาค[[เอเชียอาคเนย์]] และ[[อนุทวีปอินเดีย]] เป็นงูที่กิน[[หนู]]เป็นอาหารหลักกินงูเป็นรอง ออกหากินในเวลา[[กลางวัน]]บนพื้นดิน แต่ขึ้น[[ต้นไม้]]ได้ดีและรวดเร็ว [[ว่ายน้ำ]]ได้ ประกอบกับมีพฤติกรรมการขู่และชูหัวพร้อมส่งเสียงขู่ฟ่อคล้าย[[งูเห่า]] ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษร้ายแรง ไม่มีอันตรายจึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า งูเห่าตะลานเป็น[[สัตว์ป่าคุ้มครอง]] ตาม[[พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535]]<ref>{{cite web|url=http://www.tistr.or.th/sakaerat/Flora_Fauna/reptile/REPTILE1/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf|title= งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน|format=[[PDF]]|accessdate=July 26, กัดคนไม่ตาย2016|publisher=tistr.or.th}}</ref>
 
เป็น[[สัตว์ป่าคุ้มครอง]] ตาม[[พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535]]<ref>{{cite web|url=http://www.tistr.or.th/sakaerat/Flora_Fauna/reptile/REPTILE1/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf|title= งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน|format=[[PDF]]|accessdate=July 26, 2016|publisher=tistr.or.th}}</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม