ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตรีสุวรรณาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnote =
}}
'''วัดตรีสุวรรณาราม''' เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองบ้านซำ สังกัดคณะสงฆ์[[มหานิกาย]]ของ[[จังหวัดยโสธร]] ตั้งอยู่ที่บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง [[อำเภอมหาชนะชัย]] [[จังหวัดยโสธร]] ภายในวัดมี '''"หนองซำ"''' ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาไว้อุปโภคและบริโภคอีกด้วย ปัจจุบันมี[[พระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร)]] เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
== ประวัติ ==