ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตรีสุวรรณาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| founded = พ.ศ. 2395
| founder = อัญญาพระครูพิมพ์
| abbot = พระครุพระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร)
| special_things =
| principal_buddha = พระพุทธปฏิมามหาชนะชัยไตรสุวรรณากร
| footnote =
}}
'''วัดตรีสุวรรณาราม''' เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองบ้านซำ สังกัดคณะสงฆ์[[มหานิกาย]]ของ[[จังหวัดยโสธร]] ตั้งอยู่ที่บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายในวัดมี '''"หนองซำ"''' ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาไว้อุปโภคและบริโภคอีกด้วย ปัจจุบันมี[[พระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร)]] เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
== ประวัติ ==
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || อัญญาพระครูพิมพ์ || พ.ศ. 2426 || พ.ศ. 2480
|-
| 2 || พระอาจารย์เมือง || ?พ.ศ. 2481 || ?พ.ศ. 2490
|-
| 3 || พระอาจารย์โสภา ธีรโสภโณ || พ.ศ. 2508 || พ.ศ. 2512