ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

# [[จังหวัดมหาสารคาม]] (เดิมชื่อ บ้านลาดกุดยางใหญ่ ต่อมาเพี้ยนเป็น กุดนางใย, นครจำปาศรี)
# [[จังหวัดมุกดาหาร]] (เดิมชื่อ บ้านบังมุก, เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองมุกดาหารทบุรีศรีมุตติกนคร)
# [[จังหวัดยโสธร]] (เดิมชื่อ เมืองศังขะศังขปุระนคร, บ้านสิงห์ท่าบ้านสิงห์โคก, เมืองยศสุนทรประเทศราช)
# [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] (เดิมชื่อ เมืองสาเกตุนคร, บ้านกุ่มฮ้าง, เมืองฮ้อยเอ็ดเจ็ดประตู)
# [[จังหวัดเลย]] (เดิมชื่อ เมืองเซไล, เมืองศรีสองรัก)
1,034

การแก้ไข