ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพบูลย์ คุ้มฉายา"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา สมรสกับ นางพจณี คุ้มฉายา โดยมีบุตรี 1 คน คือ นางอิงฆ์พลัฏฐ์ อำไพวิทย์ (ปัจจุบันได้สมรสกับ นายพีรพล อำไพวิทย์)<ref group="http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf">http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf</ref>
==การรับราชการ==
* 1 ต.ค. 2550 - ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/104/16.PDF</ref>
* 1 ต.ค. 2552 - รองแม่ทัพภาคที่ 1 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/159/10.PDF</ref>
* 1 ต.ค. 2555 - แม่ทัพภาคที่ 1<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/143/1.PDF</ref>
* 1 ต.ค. 2556 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/118/1.PDF</ref>
1,615

การแก้ไข