ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้ามเนื้อเดลทอยด์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4942789 โดย OctraBotด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4942789 โดย OctraBotด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{กล่องข้อมูล กล้ามเนื้อปลีกขยายใหญ
| Name = กล้ามเนื้อเดลทอยด์<br /> (Deltoid muscle)
| Latin = musculus deltoideus
| GraySubject = 345123
| GrayPage = 439
| Image = Deltoideus.png
}}
 
'''กล้ามเนื้อเดลทอยด์''' ({{lang-en|Deltoid muscle}}) ใน[[กายวิภาคศาสตร์]]ของ[[มนุษย์]] หมายถึง[[กล้ามเนื้อไหล่ขยาย]]รูปสามเหลี่ยมที่เป็นส่วนสำคัญของกล้ามเนื้อในบริเวณ[[ไหล่]] และเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของ[[แขน]]ที่มี[[ข้อต่อไหล่ขยาย]]เป็นจุดหมุน นอกจากนี้ยังนิยมใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนขยายใหญ่นี้ใน[[แข็งแรงการฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ]] (intramuscular injection) อีกด้วย
 
ในตำรากายวิภาคศาสตร์บางเล่มอาจใช้คำว่า ''เดลทอยเดียส'' (deltoideus) ในการกล่าวถึงกล้ามเนื้อมัดนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้งคำว่าเดลทอยด์และเดลทอยเดียส ต่างมาจากอักษร''[[เดลตา]]'' (Delta) ใน[[ภาษากรีก]] ซึ่งเป็นอักษรรูปสามเหลี่ยม