ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ย้อนการแก้ไขของ 124.122.126.253 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.207.251.16
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 44:
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จาก[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] ณ [[สวนอัมพร]]เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 
== อุปนิสัย ==
ผู้ใช้นิรนาม