ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝ่ายพยอกพา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ฝ่ายพยอกพา''' ({{ko-hhrm|벽파|僻派}}) กลุ่มการเมืองในปลาย [[ราชวงศ์โชซ็อน]] ช่วง [[คริสต์ศตวรรษที่ 18]] เป็นกลุ่มขุนนางที่เห็นด้วยกับการลงโทษ [[เจ้าชายรัชทายาทซาโด]] ตรงข้ามกับ [[ฝ่ายชิพา]] กลุ่มขุนนางที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษเจ้าชายรัชทายาทซาโด
 
ผู้ใช้นิรนาม