ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญาญี่บา"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
{{เก็บกวาด}}
'''พระยายีบา''' เป็น[[เจ้าเมือง]][[ลำพูนกษัตริย์อาณาจักรหริภุญชัย]]พระองค์สุดท้าย
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''พระยายีบา''' เป็น[[เจ้าเมือง]][[ลำพูน]]พระองค์สุดท้าย
 
ในปี [[พ.ศ. ๑๘๐๕]] (จ.ส. ๖๒๔) [[พระยามังราย]]ใด้สร้างเมือง[[เชียงราย]]ขึ้น และทรงเห็นว่า[[ลานนา]]ไทยแยกกันเป็นหลายวงศ์ ควรรวมกันเป็นแผ่นดินเดียวกันเสีย ดำริแล้วจึงยกทัพไปตีเมืองมอบไร เชียงคำ เชียงร้าง ฝาง เชียงของและเชิง ต่อมาจะตีเมืองลำพูน (หริภูญชัย) เพราะเป็นเมืองที่มั่งคั่ง แต่ขุนนางชื่อขุนฟ้า ค้านว่าเป็รการยากเพราะกำลังข้าศึกแ็งนัก ควรใช้อุบายยุยงให้แตกแยกกันเสียก่อน ครั้นแล้วพระยามังรายจึงทำอุบายเนรเทศขุนฟ้าออกจากเมืองฐานขบท ขุนฟ้าจึงใด้ไปรับราชการอยู่กับพระยายีบาเจ้าเมืองลำพูนนานถึง ๗ ปี และใด้ทำอุบายต่างๆ ให้พระยายีบากดขี่ราษฎร จนชาวเมืองเกลียดชังพระยายีบา
ศาลเจ้าพ่อขุนตานสร้างขึ้นเป็นที่สักการะแด่ดวงวิญญาณการสร้างวีรกรรม และความกตัญญูกตเวฑิตาของพระยาเบิก โอรสพระยายีบา แต่เดิมสร้างเป็นศาลเล็กๆ ต่อมามีการสร้างรูปหล่อเจ้าพรอขุนตานและศาลขึ้นควบคู่กับศาลเดิม เพื่อให้ประชากรสักการะบูชา กราบไหว้
 
{{ต้องการ== อ้างอิง}} ==
==แหล่งข้อมูลอื่นๆ==
http://www.guidescenter.com/message_board.php?msg_type=3&msg_id=820 (เป็นเวปต์บอร์ด ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ)
 
[[หมวดหมู่:กษัตริย์อาณาจักรหริภุญชัย]]
14,527

การแก้ไข