ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่ 1<br>กรมหลวงเทพยวดี
| ฐานันดรศักดิ์ = เจ้าฟ้าชั้นเอก
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
| พระมารดา = [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
| พระสวามี =
ผู้ใช้นิรนาม