เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
== การเขียนสัญลักษณ์ของปริมาณทางเอสไอ ==
* ปริมาณจะถูกเขียนตัวเลขและตามด้วยเว้นวรรคหนึ่งครั้ง (ซึ่งถือว่าแทนการคูณ) แล้วตามด้วยสัญลักษณ์ของหน่วยนั้น เช่น "2.21&nbsp;kg", "{{val|7.3|e=2|u=m2}}", "22&nbsp;K" ซึ่งรวมถึงหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%) ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ได้แก่สัญลักษณ์ที่เป็นองศา ลิปดา และฟิลิปดา (°, &nbsp;′&nbsp;และ&nbsp;″) ซึ่งจะเขียนติดกันไปโดยไม่ต้องเว้นวรรค <ref name='BIPM style'>{{Cite book|url= http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf |title= The International System of Units (SI) |publisher= International Bureau of Weights and Measures (BIPM) |page=133 |year=2006 |edition=8}}</ref><ref name='nist style'>{{Cite web|url=http://physics.nist.gov/Pubs/SP811/sec07.html |title=NIST Guide to SI Units&nbsp;— Rules and Style Conventions |accessdate=29 December 2009|last1=Thompson|first1=A.|date=July 2008 |last2=Taylor |first2=B. N. |publisher=National Institute of Standards and Technology }}</ref>
* หน่วยอนุพันธ์ที่คูณกันจะเชื่อมกันด้วยจุดกลาง (·) หรือเว้นวรรคโดยไม่แยกบรรทัดเช่น "N·m" หรือ "N&nbsp;m"
* หน่วยอนุพันธ์ที่หารกันจะเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทับ (⁄) หรือ[[ยกกำลัง]]ด้วยเลขติดลบ เช่นเมตรต่อวินาที สามารถเขียนในรูปแบบ "m⁄s", "m&nbsp;s<sup>−1</sup>", "m·s<sup>−1</sup>" หรือ <math>\textstyle\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}</math> โดยให้ใช้เครื่องหมายทับได้เพียงครั้งเดียวเช่น "kg⁄ (m·s<sup>2</sup>) " หรือ "kg·m<sup>−1</sup>·s<sup>−2</sup>" ก็ได้แต่ห้ามใช้ "kg⁄m⁄s<sup>2</sup>" ในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องหมาย / ซึ่งตรงกับ[[รหัสยูนิโคด]]<code>U+002F</code> แต่ไม่ใช่เครื่องหมายทับที่ใช้กับหน่วยเอสไอซึ่งตรงกับ[[รหัสยูนิโคด]] <code>U+2044</code>.
ผู้ใช้นิรนาม