ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สกูบี้-ดู"

== ประวัติ สกูบี้-ดู และวิวัฒนาการ ==
=== ประวัติ ===
ชื่อเรื่องเดิมก่อนจะมาเป็น Scooby-Doo (สกูบี้-ดู) คือ Mysterious Five (5 ยอดนักสืบ) และมีสมาชิก 5 คน คือ Geoff, Mike, Kelly, Linda,W.W.,'''Too Much''' ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตัวละครดังนี้
 
*'''''Mike ได้ถูกตัดออก'''''
47

การแก้ไข