ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

== ชีวิตครอบครัว ==
 
''สมรสกับแพทย์หญิง กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ'' สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป มีบุตรชาย 2 คน คือ นายแพทย์ ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และโรคระบบทางเดินอาหาร และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ นักบริหารรุ่นใหม่ ปริญญาโท MBA (U.C.Irvine) <br />
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม