ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล"

(ศรีบวรชินาคม ย้ายหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล ไปยัง ชญาเนนทระแห่งเนปาล: เขาได้เป็นสามัญชนตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล คนเราต้องเคารพกฎหมาย)
(Thai.60 ย้ายหน้า ชญาเนนทระแห่งเนปาล ไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
1,340

การแก้ไข