ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
===นางสนองพระโอษฐ์ ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]===
* ท่านผู้หญิง[[พัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร|ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/016/930_1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ 2/2496เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 70, ตอนที่ 16, 3 มีนาคม 2496, หน้า 930.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค|ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/016/930_1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ 2/2496เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 70, ตอนที่ 16, 3 มีนาคม 2496, หน้า 930.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[สทนา โสณกุล ณ อยุธยา|คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/099/9.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 88, ตอนที่ 99, 16 กันยายน 2514, ฉบับพิเศษ หน้า 9.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/071/21.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 89, ตอนที่ 71, 4 พฤษภาคม 2515, ฉบับพิเศษ หน้า 21.</ref> ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[นราวดี ชัยเฉนียน|ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/087/27.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 89, ตอนที่ 87, 2 มิถุนายน 2515, ฉบับพิเศษ หน้า 27.</ref> ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[กุณฑี ไกรฤกษ์|ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/185/2912.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 89, ตอนที่ 185, 5 ธันวาคม 2515, หน้า 2912.</ref> ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[ทองทิพย์ รัตนะรัต|คุณหญิงทองทิพย์ รัตนะรัต]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/100/2331.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางทองทิพย์ รัตนะรัต เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 90, ตอนที่ 100, 7 สิงหาคม 2516, หน้า 2331.</ref> ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[สมสุข ศรีวิสารวาจา|ท่านผู้หญิงสมสุข ศรีวิสารวาจา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/153/3906.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 90, ตอนที่ 153, 27 พฤศจิกายน 2516, หน้า 3906.</ref> ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[สุวรี เทพาคำ|ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/204/4313.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงสุวรี เทพาคำ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 91, ตอนที่ 204, 3 ธันวาคม 2517, หน้า 4313.</ref> ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นไป
* [[ดัชรีรัช รัชนี|ท่านผู้หญิงดัชรีรัชหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/066/814.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัช รัชนี เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 92, ตอนที่ 66, 25 มีนาคม 2518, หน้า 814.</ref> ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2518 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[พรรณวดี จุฑารัตนกุล|ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/100/37.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางพรรณวดี จุฑารัตนกุล เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 93, ตอนที่ 100, 5 สิงหาคม 2519, ฉบับพิเศษ หน้า 37.</ref> ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[เปรมจิตต์ จามรจันทร์|คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/130/4099.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 95, ตอนที่ 130, 21 พฤศจิกายน 2521, หน้า 4099.</ref> ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[อินทิรา พลธร|ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/106/2483.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางอินทิรา พลธร เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 96, ตอนที่ 106, 3 กรกฎาคม 2522, หน้า 2483.</ref> ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[เพ็ญศรี วัชโรทัย|ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/134/2822.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมหลวงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 96, ตอนที่ 134, 7 สิงหาคม 2522, หน้า 2822.</ref> ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป
* [[จีรนันทน์ ลัดพลี|นางจีรนันทน์ ลัดพลี]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/015/1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจีรนันทน์ ลัดพลี เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 97, ตอนที่ 15, 4 กุมภาพันธ์ 2523, ฉบับพิเศษ หน้า 1.</ref> ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[จรุงจิตต์ ทีขะระ|ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/069/4.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 97, ตอนที่ 69, 30 เมษายน 2523, ฉบับพิเศษ หน้า 4.</ref> ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[บุษยา ไกรฤกษ์|คุณหญิงบุษยา ไกรฤกษ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/142/6.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางบุษยา ไกรฤกษ์ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 97, ตอนที่ 142, 11 กันยายน 2523, ฉบับพิเศษ หน้า 6.</ref> ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี|ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/075/1506.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 98, ตอนที่ 75, 19 พฤษภาคม 2524, หน้า 1506.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[สุชาดา ขำเกษม|คุณหญิงสุชาดา ขำเกษม]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/099/17.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 98, ตอนที่ 99, 20 มิถุนายน 2524, ฉบับพิเศษ หน้า 17.</ref> ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[ลดาวัลย์ สมันตรัฐ|ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/003/104.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 99, ตอนที่ 3, 12 มกราคม 2525, หน้า 104.</ref> ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[สุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต|ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/014/313.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 99, ตอนที่ 14, 2 กุมภาพันธ์ 2525, หน้า 313.</ref> ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[ผะอบทิพย์ ศาตะมาน|คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/195/19.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 99, ตอนที่ 195, 29 ธันวาคม 2525, ฉบับพิเศษ หน้า 19.</ref> ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[มณฑินี มงคลนาวิน|ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/195/19.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 99, ตอนที่ 195, 29 ธันวาคม 2525, ฉบับพิเศษ หน้า 19.</ref> ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
* [[หม่อมหลวงถนอมจิต นวรัตน]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/125/14.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 100, ตอนที่ 125, 27 กรกฎาคม 2526, ฉบับพิเศษ หน้า 14.</ref> ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป
* คุณหญิง[[สุนิดา บุนนาค|คุณหญิงสุนิดา บุนนาค]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/130/12.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 100, ตอนที่ 130, 5 สิงหาคม 2526, ฉบับพิเศษ หน้า 12.</ref> ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00054960.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 119, ตอนพิเศษ 38 ง, 1 พฤษภาคม 2545, หน้า 56.</ref> ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
* ท่านผู้หญิง[[ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/292/1.PDF</ref> ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
* [[หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/305/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา, พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 305 ง, 24 ธันวาคม 2559, หน้า 1.]</ref> ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
 
5,450

การแก้ไข