ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ชนชั้นสูง |name = เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ |death_date = 28 ก...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล ชนชั้นสูง
|name = เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ
|death_datedeath = 28 กันยายน พ.ศ. 1999
|birth_datebirth = 9 เมษายน พ.ศ. 1915
|issue = [[จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม