ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562"

|-
|[[วุฒิสภา|'''วุฒิสภา''']]
| -
| 249
|
| 1
| -
|250
|-
|'''[[พรรคเพื่อไทย|เพื่อไทย]]'''
| 136
|
| -
| -
| -
|136
|-
|'''[[พรรคพลังประชารัฐ|พลังประชารัฐ]]'''
| -
| 116
|
| -
| -
|116
|-
|'''[[พรรคอนาคตใหม่|อนาคตใหม่]]'''
| 79
| -
| -
| 2
|81
|-
|'''[[พรรคประชาธิปัตย์|ประชาธิปัตย์]]'''
| -
| 51
| 1
| -
|5352
|-
|'''[[พรรคภูมิใจไทย|ภูมิใจไทย]]'''
| -
| 50
| 1
| -
|51
|-
|'''[[พรรคเสรีรวมไทย|เสรีรวมไทย]]'''
| 10
| -
| -
| -
|10
|-
|'''[[พรรคชาติไทยพัฒนา|ชาติไทยพัฒนา]]'''
| -
| 10
| -
| -
|10
|-
|'''[[พรรคประชาชาติ|ประชาชาติ]]'''
| 7
| -
| -
| -
|7
|-
|'''[[พรรคเศรษฐกิจใหม่|เศรษฐกิจใหม่]]'''
| 6
| -
| -
| -
|6
|-
|'''[[พรรคเพื่อชาติ|เพื่อชาติ]]'''
| 5
| -
| -
| -
|5
|-
|'''[[พรรครวมพลังประชาชาติไทย|รวมพลังประชาชาติไทย]]'''
| -
| 5
| -
| -
|5
|-
|'''[[พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)|ชาติพัฒนา]]'''
| -
| 3
| -
| -
|3
|-
|'''[[พรรคพลังท้องถิ่นไท|พลังท้องถิ่นไท]]'''
| -
| 3
| -
| -
|3
|-
|'''[[พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย|รักษ์ผืนป่าประเทศไทย]]'''
| -
| 2
| -
| -
|2
|-
|'''[[พรรคพลังปวงชนไทย|พลังปวงชนไทย]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคพลังชาติไทย|พลังชาติไทย]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคประชาภิวัฒน์ (พ.ศ. 2561)|ประชาภิวัฒน์]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคไทยศรีวิไลย์|ไทยศรีวิไลย์]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคพลังไทยรักไทย|พลังไทยรักไทย]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคครูไทยเพื่อประชาชน|ครูไทยเพื่อประชาชน]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคประชานิยม|ประชานิยม]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคประชาธรรมไทย|ประชาธรรมไทย]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคประชาชนปฏิรูป|ประชาชนปฏิรูป]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคพลเมืองไทย|พลเมืองไทย]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคประชาธิปไตยใหม่|ประชาธิปไตยใหม่]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''[[พรรคพลังธรรมใหม่|พลังธรรมใหม่]]'''
| -
| 1
| -
| -
|1
|-
|'''รวม'''
| 244
|
| 500
|
| 3
| 3
| 749
|
|}
 
3,477

การแก้ไข