ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณรัชต์ เศวตนันทน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
* ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
* รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
* ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/026/19.PDF</ref>
* อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
* อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
* อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
 
==ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ==
1,036

การแก้ไข