ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอินทราชา"

ย้อนการแก้ไขที่ 8255019 สร้างโดย 223.205.110.75 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4401:FDFF:1:1:CC5A:2DE2 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.205.110.75)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(ย้อนการแก้ไขที่ 8255019 สร้างโดย 223.205.110.75 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ความหมายอื่น|สมเด็จพระอินทราชา|พระอินทราชาพระองค์อื่น|พระอินทราชา}}
{{infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
|พระอิสริยยศ succession = สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
| สีพิเศษ = #ffcc00
| ระยะเวลาครองราชย์reign = พ.ศ. 1952 - 1967 ({{อายุปีและวัน|1952|00|00|1967|00|00}})
| สีอักษร = #8f5f12
| รัชกาลก่อนหน้าpredecessor = [[สมเด็จพระเจ้ารามราชา]]
| ภาพ =
| รัชกาลถัดมาsuccessor = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
| พระบรมนามาภิไธย = สมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทราธิราช |พระปรมาภิไธย = สมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทราธิราช
| birth_style = พระราชสมภพ
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
| วันพระราชสมภพbirth_date = พ.ศ. 19021882
| วันสวรรคตdeath_date = พ.ศ. 1967
| father = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]]
| พระราชบิดา = ไม่ปรากฏพระนาม
| พระราชโอรส/ธิดาissue = เจ้าอ้ายพระยา<br>เจ้ายี่พระยา<br>[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
| พระราชมารดา = ไม่ปรากฏพระนาม
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = เจ้าอ้ายพระยา<br>เจ้ายี่พระยา<br>[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]
| ทรงราชย์ = พ.ศ. 1952 - 1967
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| ระยะเวลาครองราชย์ = {{อายุปีและวัน|1952|00|00|1967|00|00}}
| รัชกาลก่อนหน้า = [[สมเด็จพระเจ้ารามราชา]]
| รัชกาลถัดมา = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
| วัดประจำรัชกาล =
}}
 
'''สมเด็จพระอินทราชา''' (เจ้านครอินทร์) หรือ '''สมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทราธิราช''' หรือ '''สมเด็จพระนครินทราธิราช''' เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 1902 พระองค์เป็นพระราชนัดดาใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]] และเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 ของ[[อาณาจักรอยุธยา]] เมื่อปี พ.ศ. 1952
 
== พระราชประวัติ ==
สมเด็จพระอินทราชา หรือมีพระนามเดิมว่า '''เจ้านครอินทร์''' เป็นเสด็จพระราชโอรสในเจ้าเมืองสมภพเมื่อปี พ.ศ. 1882<ref>''นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย'', หน้า 64</ref> [[สุพรรณบุรีพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต]]และ ระบุว่าพระองค์เป็นพระราชนัดดาโอรสใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]] และเป็นพระเชษฐาใน[[สมเด็จพระเจ้าทองลัน]]<ref name="ฟลีต30">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ เยเรเมียส ฟาน ฟลีตฯ'', หน้า 30</ref> ส่วนพระชนนีมีเชื้อสาย[[ราชวงศ์พระร่วง]]แห่ง[[อาณาจักรสุโขทัย|สุโขทัย]]<ref>''การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช'', หน้า 65</ref> [[พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์]] ระบุว่าพระองค์ได้เสวยราชสมบัติอยู่ ณ เมืองสุพรรณบุรี จนกระทั่ง [[สมเด็จพระเจ้ารามราชา]]เกิดข้อทรงพิพาทกับเจ้าเสนาบดี เป็นเหตุให้เจ้าพระยามหาเจ้าเสนาบดีหนีมาขึ้นสวามิภักดิ์กับพระองค์และยกกำลัง กราบทูลว่าจะชิงราชสมบัติถวาย เมื่อสมเด็จพระอินทราชาเจ้าเสด็จมาถึง เจ้าเสนาบดีจึงเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ แล้วจึงทูลเชิญพระองค์สมเด็จพระอินทราชาเจ้าขึ้นครองเสวยราชสมบัติแห่ง<ref name="หน้า394">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น'', หน้า 394</ref> ขณะพระชนมายุได้ 70 พรรษา<ref name="ฟลีต30"/> ส่วนสมเด็จพระรามราชาธิราชได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ไปครองเมืองปทาคูจามแทน
 
สมเด็จพระอินทราชาครองราชย์ได้ 15 ปี และประชวรเสด็จสวรรคตเมื่อปี [[พ.ศ. 1967<ref name="หน้า394"/> [[พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)]] ระบุว่าทรงครองราชย์ได้ 15 ปี<ref name="หน้า50"/> แต่ฉบับฟาน ฟลีต ว่า 20 ปี<ref name="ฟลีต30"/> ในครั้งนั้นเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาพระราชโอรสของพระองค์ต่างยกพลเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อหมายในราชสมบัติ จึงเกิดการชนช้างกันขึ้น ณ สะพานป่าถ่าน จนสิ้นพระชนม์ทั้ง 2 พระองค์ เป็นเหตุให้เจ้าสามพระยาพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระนามว่า [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
 
== พระราชกรณียกิจ ==
=== ด้านการปกครอง ===
เมื่อปี พ.ศ. 1962 [[พระมหาธรรมราชาที่ 3]] เสด็จสวรรคต [[หัวเมืองเหนือ]]ทั้งปวงเป็นจลาจลอันเนื่องมาจาก[[พระยาบาลเมือง]]และ[[พระยารามแห่งสุโขทัย|พระยาราม]]พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 3 แย่งชิงราชสมบัติแห่ง[[กรุงสุโขทัย]]กัน เป็นเหตุให้เมื่อพระองค์ต้องเสด็จขึ้นไปถึง[[เมืองพระบาง]] แล้วทรงไกล่เกลี่ยให้ทั้งพระยาบาลเมืองเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง[[กรุงสุโขทัย]]ครองเมือง[[พิษณุโลก]]อันเป็นเมืองหลวงและให้พระยารามเป็นเจ้าเมือง[[สุโขทัย]]อันเป็นเมืองเอก และพระองค์ยังได้ขอพระราชธิดาแห่งกรุงสุโขทัยคือออกมาถวายบังคม<ref 'name="หน้า50">''พระราชเทวี'พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น'', หน้า 50</ref> เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแต่งงานกับรัชทายาทกรุงศรีอยุธยาจึงพระองค์เล็กของพระองค์คือโปรดเกล้าฯ [[เจ้าสามพระยา]] (ต่อมาได้ให้กำเนิด[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]])ราชโอรสไปครองเมืองอันเป็นเมืองลูกหลวง ได้แก่
* '''เจ้าอ้ายพระยา''' ครองเมือง[[สุพรรณบุรี]] ซึ่งเป็น[[เมืองลูกหลวง]]
 
นอกจากนี้ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสไปครองเมืองอันเป็นเมืองลูกหลวง ได้แก่
* '''เจ้าอ้ายพระยา''' ครองเมือง[[สุพรรณบุรี]] ซึ่งเป็น[[เมืองลูกหลวง]]
* '''เจ้ายี่พระยา''' ครองเมือง[[แพรกศรีราชา]] (เมืองสรรค์) (บริเวณ[[อำเภอสรรคบุรี]] [[จังหวัดชัยนาท]])
* '''[[เจ้าสามพระยา]]''' ครองเมืองชัยนาท ([[พิษณุโลก]]) ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือ
นอกจากนี้พระองค์ยังได้ขอพระราชธิดาแห่งกรุงสุโขทัยคือ '''พระราชเทวี''' กลับมาแต่งงานกับรัชทายาทพระองค์เล็กของพระองค์คือเจ้าสามพระยา (ต่อมาได้ให้กำเนิด[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]])
 
=== ด้านการต่างประเทศ ===
เจ้านครอินทร์เคยเสด็จไปเมือง[[จีน]]ในปี [[พ.ศ. 1920]] เมื่อครั้งยังครอง[[แคว้นสุพรรณภูมิ|เมืองสุพรรณบุรี]]ในฐานะเจ้านครอินทร์ [[จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน|พระเจ้าเจี้ยนเหวิน แห่งราชวงศ์หมิง]]ให้ความสนิทสนม อีกทั้งยังยกย่องว่าเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เคยเสด็จไปถึง[[ประเทศจีน|ราชสำนักจีน]] โดยจดหมายเหตุทางจีนออกพระนามพระองค์ว่า "เจียวลกควนอิน" ซึ่งมาจากพระนาม เจ้านครอินทร์
 
เมื่อ[[สมเด็จพระรามราชาธิราช]]เกิดข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดี เป็นเหตุให้เจ้าพระยามหาเสนาบดีหนีมาขึ้นกับพระองค์และยกกำลังเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ แล้วจึงทูลเชิญพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้น พระองค์และพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งราชทูตเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างกันอีกหลายครั้ง โดยจดหมายเหตุจีนออกพระนามพระองค์หลังขึ้นครองราชสมบัติแล้วว่า "เจียวลกควนอินตอล่อทีล่า" ซึ่งมาจากพระนาม เจ้านครอินทราธิราช
== รายการอ้างอิง ==
 
; เชิงอรรถ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
; บรรณานุกรม
* {{cite book
{{เริ่มอ้างอิง}}
| last =
* {{อ้างหนังสือ | ผู้แต่ง = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | ชื่อหนังสือ = นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย | URL = https://www.tmd.go.th/Thai_king_directories.pdf| พิมพ์ที่ = มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | จังหวัด = กรุงเทพฯ | ปี = 2554 | ISBN = 978-616-7308-25-8| จำนวนหน้า = 264 | หน้า = 64-66}}
| first =
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = | ชื่อหนังสือ = พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น| จังหวัด = นนทบุรี| พิมพ์ที่ = ศรีปัญญา| ปี = 2553| ISBN = 978-616-7146-08-9| จำนวนหน้า = 800}}
| authorlink =
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = [[หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี]]| ชื่อหนังสือ = พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีตและผลงานคัดสรร พลตรี หม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรีฯ| URL = http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/500269/2552_พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา_58670.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี| ปี = 2552| ISBN = 9789746425872| จำนวนหน้า = 171}}
| title = [[พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา]]
| publisher = สำนักงานพิมพ์โอเดียนสโตร์
| series = [[สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] ทรงนิพนธ์อธิบายประกอบ
| year = พ.ศ. 2510
| doi =
| isbn =
}}
* {{cite book
| last =
| first =
| authorlink =
| title = [[พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์]]
| publisher = สำนักงานพิมพ์คลังวิทยา
| series =
| year = พ.ศ. 2510
| doi =
| isbn =
}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ | ชื่อหนังสือ = การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช | จังหวัด = กรุงเทพฯ | พิมพ์ที่ = มติชน | ปี = 2553 | ISBN = 978-974-02-0401-5 | จำนวนหน้า = 184}}
{{จบอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
|ถัดไป = [[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]] <br/>([[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]])
|วาระถัดไป = (พ.ศ. 1967 - 1991)
}}
{{จบกล่อง}}
{{พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา}}
 
{{อายุขัย|19021882|1967}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมิ‎]]
[[หมวดหมู่:ผู้ครองเมืองสุพรรณบุรี‎]]