ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เกิดเมื่อวันที่ [[4 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2504]] ที่[[ตำบลไหล่น่าน]] [[อำเภอเวียงสา]] [[จังหวัดน่าน]] เป็นบุตรของนายใจ ศรีแก้ว และนางหมาย ศรีแก้ว สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต จาก[[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2530]] และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] ในปี [[พ.ศ. 2542]]
 
=== ถึงแก่อนิจกรรม ===
ชลน่าน ศรีแก้ว ถึงแก่อนิจกรรม<ref>ด่วน!ชลน่าน ศรีแก้ว ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเนื่องจากหัวใจวายหลังเข้าร่วมประชุมเมื่อบ่ายนี้ ศิริอายุ58ปี</ref>เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.25 น. หลังจากร่วมการประชุมสภาแล้วหมดสติกระทันหันเพื่อนร่วมพรรคจึงรีบนำตัววส่งโรงพยาบาลเป็นการลับแพทย์ได้ทำการใส่เครื่องช่วยหายใจและทำการรักษาแต่ไม่เป็นผล และสิ้นใจในที่สุด ณ โรงพยาบาล โดยแพทย์สรุปสาเหตุการเถึงแก่อนิจกรรมว่าเกิดจากการหัวใจวายเฉียบพลัน เพราะร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเพราะหมดสติเป็นเวลานานทำให้หัวใจทำงานหนักจนหยุดทำงานและถึงแก่อนิจกรรมในที่สุด ศิริอายุ 58ปี 1วัน
 
== การทำงาน ==
ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสา [[อำเภอเวียงสา]] จังหวัดน่าน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว]] [[อำเภอปัว]] จังหวัดน่าน ระว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543 ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน สังกัดพรรคไทยรักไทย
ผู้ใช้นิรนาม