ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<ref>https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20272&lang=th</ref>
==การดำรงตำแหน่ง==
* ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/140/6.PDF</ref>
* รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4<ref>https://mgronline.com/daily/detail/9570000060724</ref>
* ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/226/1.PDF</ref>
1,060

การแก้ไข