ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล สภานิติบัญญัติ
| ชื่อ = วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรไทย <br>Senate of Thailand
| ภาพตรา = Seal of the Parliament of Thailand.svg
| สภานิติบัญญัติ = [[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]
| ส่วนหนึ่ง = รัฐสภาไทย
| ประธาน1_ประเภท = [[รายนามประธานวุฒิสภาไทย|ประธาน]]
| ประธาน1 = [[พรเพชร วิชิตชลชัย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0002.PDF ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</ref>
| ประธาน1 = [[พรเพชร วิชิตชลชัย]]
| พรรค1 =
| การเลือกตั้ง1 = 28 พฤษภาคม 2562
| ประธาน2_ประเภท = รองประธานคนที่ 1
| ประธาน2 = พล.อ.[[สิงห์ศึก สิงห์ไพร]]
| พรรค2 =
| การเลือกตั้ง2 = 28 พฤษภาคม 2562
| ประธาน3_ประเภท = รองประธานคนที่ 2
| ประธาน3 = [[ศุภชัย สมเจริญ]]
| พรรค3 =
| การเลือกตั้ง3 = 28 พฤษภาคม 2562
| ประธาน4_ประเภท = เลขาธิการ
| ประธาน4 = นายนัฑ ผาสุข<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/242/33.PDF ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง หน้า ๓๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐</ref>
| การเลือกตั้ง4 = 1 ตุลาคม 2560
| สมาชิก = 250
| โครงสร้าง1 = 12th Senate of Thailand.svg
1,016

การแก้ไข