ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลลานสกา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ชุมชนทางชักพระ
*ชุมชนซอยนอกนา
(ชุมชนซอยนอกนา ความเป็นมาเกิดจากเมื่อก่อนนั้นบริเวณนั้นเคยเป็นเนินนาหรือคันนาต่อมาพื้นทีพื้นที่นาจึงลดลงจึงกลายมาเป็นนอกนาและกลายมาเป็นซอยในปัจจุบันและเขาก็เรียกว่าซอยนอกนาในปัจุบัน)
 
== สถานที่สำคัญ ==