ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กังหันลม"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6788756 โดย 223.206.234.98ด้วยสจห.
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6788756 โดย 223.206.234.98ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
[[ไฟล์:Windmills D1-D4 (Thornton Bank).jpg|thumb|กังหันลมในเบลเยียม]]
 
'''กังหันลม''' คือ[[เครื่องจักรกล]]อย่างหนึ่งที่ สามารถรับและแปลง[[พลังงานจลน์]]จากการเคลื่อนที่ของ[[ลม]]ให้เป็น[[พลังงานกล]]ได้ และนำพลังงานกลมาใช้เพื่อ[[สูบน้ำ]]โดยตรงหรือผลิตเป็น[[พลังงานไฟฟ้า]] การพัฒนากังหันลมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เริ่มมีมาตั้งแต่สมัย[[อียิปต์]]โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมต้องอาศัยความรู้ทางด้าน[[พลศาสตร์]]ของลมและหลัก[[วิศวกรรมศาสตร์]]ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด
 
ชื่อในภาษาอังกฤษของกังหันลมได้แก่ wind turbine, wind generator, wind power unit (WPU), wind energy converter ซึ่งจะแตกต่างกับ[[กังหันลมยุคเก่า]]ที่ใช้คำว่า windmill
 
== รูปแบบเทคโนโลยีกังหันลม ==
กังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของ[[ใบพัด]]ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
# '''กังหันลมแนวแกนตั้ง''' (Vertical Axis Turbine (VAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ
# '''กังหันลมแนวแกนนอน''' (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม
 
== ส่วนประกอบของเทคโนโลยีกังหันลม ==
# '''กังหันลมเพื่อสูบน้ำ''' (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันลมที่รับ[[พลังงานจลน์]]จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก XD
# '''กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า''' (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และกังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine) XD
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พลังงานลม]]
* [[กังหันลมวินด์มิลล์]]
* กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า XD
 
== อ้างอิง ==
* Alan Wyatt: ''Electric Power: Challenges and Choices''. Book Press Ltd., Toronto 1986, ISBN 0-920650-00-7 XD
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
2,949

การแก้ไข