ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กังหันลม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทำไห้มากกว่า)
 
== รูปแบบเทคโนโลยีกังหันลม ==
กังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของ[[ใบพัด]]ได้เป็น 3 แต่มี 2 รูปแบบ คือ
# '''กังหันลมแนวแกนตั้ง''' (Vertical Axis Turbine (VAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ
# '''กังหันลมแนวแกนนอน''' (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม
ผู้ใช้นิรนาม