ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน
* รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
* ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/226/1.PDF</ref>
* ที่ปรึกษา(สบ.10)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/247/4.PDF</ref>
* รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/012/1.PDF</ref>
1,506

การแก้ไข