ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบิร์ดกะฮาร์ท"

มีผลงานออกมา 2 ชุด
 
* เพลงเอื้อมดาว ผู้แต่งเนื้ิอเพลงเอื้อมดาว คือ คุณจักรกฤษณ์ ศรีวลี ซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณฮาร์ท โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก [[มาช่า วัฒนพานิช]]<ref>[http://boonhod.50megs.com/MyOthers.html เวบไซต์ของคุณจักรกฤษณ์ ศรีวลี]</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม