ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ปรับปรุงล่าสุด"

9.14
(9.12)
(9.14)
 
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:white;">
<div style="background:#DDFFDD; border-style:none none solid none; border-width: 1px; border-color:#aaa; text-align:left;">'''ประวัติการปรับปรุงตั้งแต่รุ่น 7.0'''</div>
* 03/06/19 9.14 เพิ่มเดือนปีให้โดยอัตโนมัติกรณีแจ้งไม่สำคัญ และแจ้งคุณเป็นใคร รวมถึงให้ทดสอบได้อีกครั้งในหน้าทดลองเขียน
* 15/04/19 9.12 แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือน เตือนก่อกวน แจ้งลบ ย้อนก่อกวน ใช้งานไม่ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางฟังก์ชันของมีเดียวิกิที่ปิดการใช้งาน
* 21/05/17 9.09 แก้ไขปัญหาสจห. ใช้งานไม่ได้เนื่องจากบางฟังก์ชันมีเดียวิกิได้นำออกเนื่องจากว่าปิดการใช้งานไปแล้ว
21,458

การแก้ไข