ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

(Horus ไม่ให้เขียน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 2559 || 263,578 || 105,618
|-
| 2560 || -274,898 || -110,301 <ref>[http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ อ้างอิงปี พ.ศ. 2545 (Chain Volume Measures; Reference Year 2002 ) พ.ศ. 2538 - 2555 (ปรับปรุง ปี 2557)], สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.</ref>
|}
 
132

การแก้ไข