ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนาถบิณฑิกเศรษฐี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| นามพระราชมารดา =
| วรรณะเดิม = [[แพศย์]]
| ราชวงศ์ = ขี้
| การศึกษา = ควาย
| อาชีพ = ไถนา
| ชื่อสถานที่ = อนาถบิณฑิกสถูป เมืองสาวัตถี
| หมายเหตุ = ผู้ถวาย[[วัดเชตวันมหาวิหาร]]ใน[[ศาสนาพุทธ]]
ผู้ใช้นิรนาม