ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร"

[[ไฟล์:Doi_Suthep_1910-1920.jpg|thumb|300px|left|บันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2453 - 2463]]
 
'''วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร''' สร้างขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 1929|พ.ศ. 1927]] (จ.ศ. 746) ในสมัย[[พญากือนา]] กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง[[อาณาจักรล้านนา]] [[ราชวงศ์มังราย]] พระองค์ทรงได้อัญเชิญ[[พระบรมสารีริกธาตุ]]องค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำ[[ประทักษิณ]]สามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 67 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ครอบบนนั้น ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าใน บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น
ในปี [[พ.ศ. 2081]] สมัย[[พระเมืองเกษเกล้า]] กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้โปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ
 
ผู้ใช้นิรนาม