ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงอีเรเนอแห่งเฮ็สเซินและริมไรน์"

== อภิเษกสมรส ==
 
เจ้าหญิงไอรีนทรงอภิเษกสมรสวันที่ [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2431]] ณ ปราสาทชาร์ล็อตเต็นบูร์ก [[กรุงเบอร์ลิน]] กับ [[เจ้าชายไฮน์ริชแห่งปรัสเซีย]] พระราชโอรสพระองค์ที่สองใน[[สมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 แห่งเยอรมนี]] และ [[เจ้าเจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรียวิกตอเรีย พระวรราชกุมารี]] พระจักรพรรดินีมเหสีแห่งเยอรมนี ในฐานะที่พระชนนีของทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพี่น้องกัน เจ้าหญิงไอรีนและเจ้าชายไฮน์ริชทรงเป็นพระญาติชั้นที่หนึ่งของกันและกัน<ref>Mager (1998), p. 111</ref> การอภิเษกสมรสสร้างความไม่พอพระทัยแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย เพราะพระองค์ไม่เคยทรงทราบถึงการขอความรักกันจนกระทั่งทั้งสองพระองค์ตกลงพระทัยที่จะอภิเษกสมรส<ref>Queen Victoria (1975)</ref> เจ้าหญิงวิกตอเรีย พระจักรพรรดินีมเหสีทรงพอพระทัยในตัวเจ้าหญิงไอรีนมาก อย่างไรก็ดี จักรพรรดินีทรงตกพระทัยมากเนื่องจากเจ้าหญิงไอรีนมิทรงสวมผ้าคลุมไหล่หรือผ้าคุลมบ่าเพื่ออำพรางพระอุทรขณะทรงพระครรภ์พระโอรสพระองค์แรกคือ เจ้าชายวัลเดมาร์ ซึ่งประชวรด้วยโรคเฮโมฟีเลียในปี [[พ.ศ. 2432]] จักรพรรดินีที่ทรงสนพระทัยในการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันยังทรงไม่เข้าพระทัยอีกด้วยว่าทำไมเจ้าชายไฮน์ริชและเจ้าหญิงไอรีนไม่เคยทรงอ่านหนังสือพิมพ์เลย<ref>Pakula (1995), p. 513</ref> อย่างไรก็ตามทั้งสองพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกันด้วยความสุขและทรงเป็นที่รู้จักว่า "The Very Amiables" (คู่ที่น่ารักมาก) ในหมู่พระประยูรญาติ เนื่องจากลักษณะท่าทางอันสุภาพเรียบร้อย ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระโอรสสามพระองค์คือ
 
*'''[[เจ้าชายวัลเดมาร์แห่งปรัสเซีย|เจ้าฟ้าชายวัลเดมาร์แห่งปรัสเซีย]]''' (วัลเดมาร์ วิลเฮล์ม ลุดวิก ฟรีดริช วิคตอร์ ไฮน์ริช; [[20 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2432]] - [[2 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2488]])<ref>Eilers (1997), p. 130-131</ref>
ผู้ใช้นิรนาม