ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (อำเภอบ้านแฮด)|องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (จังหวัดขอนแก่น)|องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
 
== ประชากร ==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
:
 
{| class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
!อันดับ
(ปีล่าสุด)
!ตำบลใน[[อำเภอ]] บ้านแฮด
!พ.ศ. 2561
!พ.ศ. 2560
!พ.ศ. 2559
!พ.ศ. 2558
!พ.ศ. 2557
!พ.ศ. 2556
!พ.ศ. 2555
!พ.ศ. 2554
!พ.ศ. 2553
!พ.ศ. 2552
!พ.ศ. 2551
|-
| align="center" |1
| โนนสมบูรณ์
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,370
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,396
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,337
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,343
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,355
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,311
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,284
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,212
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,221
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,206
| align="right" | 9,241
|-
| align="center" |2
| บ้านแฮด
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,282
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,322
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,271
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,289
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,283
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,260
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,261
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,165
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,100
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,082
| align="right" | 9,049
|-
| align="center" |3
| โคกสำราญ
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,048
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,086
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,121
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,115
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,109
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,067
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,066
| align="right" style="background-color:#f96;" | 9,031
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,034
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,982
| align="right" | 8,969
|-
| align="center" |4
| หนองแซง
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,236
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,222
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,181
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,122
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,105
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,079
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,074
| align="right" style="background-color:#f96;" | 5,056
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,059
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,005
| align="right" | 4,953
|- class="sortbottom"
| align="center" style="background:#cccccc;" |—
| style="background:#cccccc;" |รวม
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,936
| align="right" style="background:#cccccc;" | 33,026
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,910
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,869
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,852
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,717
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,685
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,464
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,414
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,275
| align="right" style="background:#cccccc;" | 32,212
|}
 
== อ้างอิง ==
180,704

การแก้ไข