ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวตัน (หน่วยวัด)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน่วยอนุพันธ์ → หน่วยอนุพัทธ์ ; ตาม สสวท.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|หน่วยเอสไอ|นักวิทยาศาสตร์|ไอแซก นิวตัน}}
{{ใช้คศ}}
{{กล่องข้อมูล หน่วยวัด
| bgcolour =
| name = นิวตัน
| image = Illustration on One Newton, 2018-07-06.png
| image =
| caption = การจำลองให้เห็นภาพของแรง 1 นิวตัน
| caption =
| standard = [[หน่วยอนุพัทธ์เอสไอ]]
| quantity = [[แรง]]
}}
 
'''นิวตัน''' ({{lang-en|newton}} สัญลักษณ์ '''N''') ในวิชา[[ฟิสิกส์]] เป็น[[หน่วยอนุพัทธ์เอสไอ]]ของ[[แรง (ฟิสิกส์)|แรงและน้ำหนัก]] โดยชื่อของหน่วยนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของ[[ไอแซก นิวตัน|เซอร์ไอแซก นิวตัน]]<ref>https://www.metric-conversions.org/th/temperature/newton-conversion.htm</ref> เพื่อระลึกเป็นการยอมรับถึงผลงานของเขาในสาขา[[ฟิสิกส์แบบฉบับกลศาสตร์ดั้งเดิม]] หน่วยนี้มีการใช้เป็นครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1904 แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการจากยิ่งใน[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน#กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ประชุมใหญ่ว่าด้วย 2|กฎการชั่งตวงวัด]]ให้เป็นชื่อหน่วยเมตร-กิโลกรัม-วินาทีเคลื่อนที่ข้อที่ (เอ็มเคเอส)2 ของแรงจนกระทั่งปี ค.ศ. 1948นิวตัน]]
 
== บทนิยาม ==
แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2 ในทิศของแรงนั้น
''1 นิวตัน คือแรงที่ต้องใช้ในการ[[ความเร่ง|เร่ง]]มวล 1 [[กิโลกรัม]] ในอัตรา 1 [[เมตรต่อวินาทีกำลังสอง]] ในทิศทางที่กระทำแรงนั้น''
 
ในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) มติฉบับที่ 2 ของ[[ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด]] (ซีจีเอ็มพี) กำหนดหน่วยมาตรฐานของแรงใน[[ระบบหน่วยเคเอ็มเอส]]เป็นปริมาณที่ต้องใช้เร่งมวล 1 [[กิโลกรัม]] ในอัตรา 1 [[เมตรต่อวินาทีกำลังสอง]] และต่อมาในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) มติฉบับที่ 7 ของการประชุมซีจีเอ็มพีครั้งที่ 9 มีการปรับให้นำเอาชื่อ ''นิวตัน'' มาเป็นหน่วยของแรงแทน<ref name="ISU1977"/> ซึ่งทำให้ระบบเคเอ็มเอสกลายเป็นรากฐานของระบบเอสไอในปัจจุบัน และนั่นจึงทำให้หน่วยนิวตันกลายมาเป็นหน่วยมาตรฐานของแรงใน[[ระบบเอสไอ]]
'''นิวตัน'''เป็นหน่วยเอสไออนุพัทธ์ ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยเอสไอหลัก '''kg × m × s<sup>-2</sup>''' ดังนั้นจะได้:
 
[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน#กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2|กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน]] กล่าวไว้ว่า {{math|1=''F'' = ''ma''}} โดยที่ {{math|''F''}} คือแรงที่กระทำ {{math|''m''}} คือมวลของวัตถุที่รับแรงนั้น และ {{math|''a''}} คือความเร่งของวัตถุ ฉะนั้นนิวตันจึงเป็นไปตามดังนี้<ref>{{cite web | title = Table 3. Coherent derived units in the SI with special names and symbols | work = The International System of Units (SI) | publisher = [[International Bureau of Weights and Measures]] | year = 2006 | url = http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-2/table3.html | deadurl = yes | archiveurl = https://web.archive.org/web/20070618123613/http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-2/table3.html | archivedate = 2007-06-18 | df = }}</ref>
<math>\mathrm{1\, N = 1\, \frac{kg\,*m}{s^2}}</math>
:{|
|-
|align=center|{{math|1=''F''}}
|{{math| {{=}} }}
|align=right| {{math|''m''}}&nbsp;
|&sdot;
|align=left| &nbsp;{{math|''a''}}
|-
|align=right| 1 N
|{{math| {{=}} }}
|align=right| 1&nbsp;kg
|&sdot;
|align=left| 1&nbsp;m/s<sup>2</sup>
|}
โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้แทนหน่วยดังต่อไปนี้ ''N'' สำหรับนิวตัน ''kg'' สำหรับ[[กิโลกรัม]] ''m'' สำหรับ[[เมตร]] และ ''s'' สำหรับ[[วินาที]]
 
ใน[[การวิเคราะห์เชิงมิติ]]
:<math>\mathrm{1\,mathsf NF = 1\, \frac{kg\,*mmathsf{ML}} {s\mathsf T^2}}</math>
โดยที่ <math>\mathsf F</math> คือแรง, <math>\mathsf M</math> คือมวล, <math>\mathsf L</math> คือความยาว และ <math>\mathsf T</math> คือเวลา
 
== ตัวอย่าง ==
 
ณ ที่[[ความโน้มถ่วงของโลก|ความโน้มถ่วงเฉลี่ยบนโลก]] (โดยปกติคือ {{math|''g''}} ≈ 9.80665 [[เมตรต่อวินาทีกำลังสอง|m/s<sup>2</sup>]]) มวล 1 กิโลกรัม จะเกิดแรงประมาณ 9.8 นิวตัน โดยที่แอปเปิลขนาดเฉลี่ยทั่ว ๆ ไปเกิดแรง 1 นิวตัน ซึ่งเราสามารถคำนวณหานำหนักของแอปเปิลได้ดังต่อไปนี้<ref>{{cite web|url=http://www.healthaliciousness.com/blog/How-much-is-100-grams.php|last=Whitbread BSc (Hons) MSc DipION|first=Daisy|title=What weighs 100g?|accessdate=28 August 2015}}</ref>
:{|
|-
|align=center|{{math|1=''F''}}
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}&nbsp;
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| &nbsp;{{math|''a''}}
|-
|align=center|{{math|1=''F''}}
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}&nbsp;
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| &nbsp;{{math|''g''}}
|-
|align=center| 1 N
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| 9.80665 m/s<sup>2</sup>
|-
|align=center| 1 kg &sdot; m/s<sup>2</sup>
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| 9.80665 m/s<sup>2</sup>
|-
|align=center| {{math|''m''}}
|≈
|colspan="2" style="text-align: left;"| 0.10197 kg
| {{space|3}} (0.10197 kg = 101.97 g)
|}
 
[[น้ำหนักร่างกายมนุษย์|น้ำหนักเฉลี่ยของผู้ใหญ่]]ที่เกิดแรงประมาณ 608 นิวตัน
 
:{|
|-
|align=center|{{math|1=''F''}}
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}&nbsp;
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| &nbsp;{{math|''g''}}
|-
|align=center| 608 N
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| 9.80665 m/s<sup>2</sup>
|-
|align=center| 608 kg &sdot; m/s<sup>2</sup>
|{{math| {{=}} }}
|align=center| {{math|''m''}}
|&sdot;
|colspan="2" style="text-align: left;"| 9.80665 m/s<sup>2</sup>
|-
|align=center| {{math|''m''}}
|≈
|colspan="2" style="text-align: left;"| 62 kg
| (ซึ่ง 62 กิโลกรัม คือมวลเฉลี่ยของผู้ใหญ่)<ref>{{cite journal | url = https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-439 | title = The weight of nations: an estimation of adult human biomass | last1 = Walpole | first1 = Sarah Catherine | first2 = David | last2 = Prieto-Merino | first3 = Phillip | last3 = Edwards | first4 = John | last4 = Cleland | first5 = Gretchen | last5 = Stevens | first6 = Ian | last6 = Roberts | journal = BMC Public Health | issue = 12 | page = 439 | year = 2012 | doi = 10.1186/1471-2458-12-439}}</ref>
|}
 
== การแปลงหน่วย ==
[[หมวดหมู่:หน่วยวัด]]
[[หมวดหมู่:หน่วยแรง]]
[[หมวดหมู่:หน่วยอนุพัทธ์อนุพันธ์เอสไอ]]
{{โครงฟิสิกส์}}
693

การแก้ไข