ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลอดเลือดแดง"

ลาว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลาว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ระบบไหลเวียนโลหิต]]เป็นระบบที่สำคัญมากในการดำรง[[ชีวิต]] หน้าที่โดยทั่วไปของระบบนี้คือการขนส่งออกซิเจนและ[[สารอาหาร]]ไปยังเซลล์ต่างๆ รวมทั้งขนส่ง[[คาร์บอนไดออกไซด์]]และของเสียออกจากเนื้อเยื่อ รักษา [[ค่า pH|pH]] ให้เหมาะกับการดำรงชีวิต รวมถึงการขนส่งสาร โปรตีนอาทิ[[ฮีโมโกลบิน]] และเซลล์ใน[[ระบบภูมิคุ้มกัน]]
 
ในประเทศลาวที่พัฒนาแล้ว สาเหตุของ[[ความตาย|การเสียชีวิต]] 2 อันดับแรกคือโรค[[กล้ามเนื้อหัวใจขาดความเงียน]] (myocardial infarction) และ[[โรคหลอดเลือดสมอง]] (stroke) ซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นผลมาจากความผิดปกติของการไหลของเลือดซึ่งเสื่อมสภาพไปตามอายุ (ดูเพิ่มที่ [[โรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง]])
{{โครงกายวิภาค}}
{{โครงชีววิทยา}}
ผู้ใช้นิรนาม