ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โตลูกา"

เพิ่มขึ้น 82 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
<!-- Basic info ---------------->
| official_name = โตลูกา
| other_name =
| native_name =
| nickname =
| settlement_type =
| motto =
<!-- images and maps ----------->
| image_skyline = Ciudad de Toluca.png
| imagesize =
| image_caption =
| image_flag =
| flag_size =
| image_seal =
| seal_size =
| image_shield =
| shield_size =
| city_logo =
| citylogo_size =
| image_map = Mexico map, MX-MEX.svg
| mapsize =
| map_caption =
| image_map1 =
| mapsize1 =
| map_caption1 =
| image_dot_map =
| dot_mapsize =
| dot_map_caption =
| dot_x = |dot_y =
| pushpin_map =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_mapsize = 300px
<!-- Location ------------------>
| subdivision_type2 = [[Municipalities of Mexico State|Municipality]]
| subdivision_name2 = โตลูกา
| subdivision_type3 =
| subdivision_name3 =
| subdivision_type4 =
| subdivision_name4 =
<!-- Politics ----------------->
| government_footnotes =
| government_type =
| leader_title = [[Municipal President]]
| leader_name = Maria Elena Barrera Tapia (2009-2012)
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| leader_title2 =
| leader_name2 =
| leader_title3 =
| leader_name3 =
| leader_title4 =
| leader_name4 =
| established_title = ก่อตั้ง
| established_date = 19 พฤษภาคม 1522
| established_title2 = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date2 =
| established_title3 = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date3 =
<!-- Area --------------------->
| area_magnitude =
| unit_pref = <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
| area_footnotes =
| area_total_km2 = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion-->
| area_land_km2 = <!--See table @ แม่แบบ:Infobox settlement for details on automatic unit conversion-->
| area_water_km2 =
| area_total_sq_mi =
| area_land_sq_mi =
| area_water_sq_mi =
| area_water_percent =
| area_urban_km2 =
| area_urban_sq_mi =
| area_metro_km2 =
| area_metro_sq_mi =
| area_blank1_title =
| area_blank1_km2 =
| area_blank1_sq_mi =
<!-- Population ----------------------->
| population_as_of = 2005
| population_footnotes =
| population_note =
| population_total = 747,512
| population_density_km2 =
| population_density_sq_mi =
| population_metro = 1,610,786
| population_density_metro_km2 =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_urban =
| population_density_urban_km2 =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_blank1_title = [[Demonym]]
| population_blank1 = Toluqueño (a)
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi =
<!-- General information --------------->
| timezone = [[Time in Mexico|CST]]
| utc_offset = -6
| timezone_DST =
| utc_offset_DST =
| latd = |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= <!-- use title coords-->
| elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
| elevation_m = 2667
| elevation_ft =
<!-- Area/postal codes & others -------->
| postal_code_type = Postal code <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code = 50000-
| area_code = 722
| blank_name =
| blank_info =
| blank1_name =
| blank1_info =
| website = www.toluca.gob.mx
| footnotes =
}}