ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระพุทธบาทยโสธร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''วัดพระพุทธบาทยโสธร''' หรือ '''วัดพระบาท''' เป็นพระอารามสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ภายในเขตบ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง [[อำเภอมหาชนะชัย]] [[จังหวัดยโสธร]] เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง หลวงพ่อนาคปรก มี[[พระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังก์ ฉินอันโธ)]] เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน<ref>http://www.yasothon.go.th</ref>
 
== ประวัติความเป็นมา ==
วัดพระพุทธบาทยโสธร เดิมเป็นวัดร้างสร้างเมื่อครั้งพระมหาอุตตมปัญญา และสัทธิวิหาริก ได้นำพระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธบาทจำลอง ศิลาจารึกมาจาก[[กรุงศรีอยุธยา]] จน[[พระราชมุนี (โฮม โสภโณ)]] อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส[[วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร]] กรุงเทพมหานคร เดินธุดงค์มาพบ และได้ทำการสร้างขึ้นเป็นวัด และพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองสืบมา จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 กุฏิสงฆ์จำนวน 15 หลัง มณฑป 4 หลัง กุฏิชี 4 หลัง ศาลาหอฉัน 1 หลัง และบ้านรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์ และรอยพระพุทธบาท
 
ปัจจุบันวัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 55 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 กุฏิสงฆ์จำนวน 15 หลัง มณฑป 4 หลัง กุฏิชี 4 หลัง ศาลาหอฉัน 1 หลัง และบ้านรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปางนาคปรก 1 องค์ และรอยพระพุทธบาท<ref>http://www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-ya-sothon/item/438-hs-yasothon-007</ref>
 
== ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ==
* ศิลปกรรมพระพุทธบาท เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำขึ้นตามคตินิยมการนำรอยพระพุทธบาทในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณเดียวกันได้พบพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกพร้อมศิลาจารึกอักษรไทยน้อย ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้แพร่หลายในกลุ่มไท-ลาวอีสาน เมื่อร้อยปีก่อน เป็นปูชนียวัตถุสำคัญของวัดพระพุทธบาทคู่กับรอบพระพุทธบาทจำลอง เป็นศิลปะลาวรุ่นเก่า ตามข้อความจารึกกล่าวว่า '''พระมหาอุตตมปัญญาได้อาราธนารอยพระพุทธบาทมาแต่กรุงศรีอยุธยา''' พระพุทธรูปศิลาองค์นี้น่าจะนำมาในยุคสมัยเดียวกัน แล้วนำมาประดิษฐานไว้ตรงเนินทรายริมฝั่งขวาของแม่น้ำชี
 
== สถานที่สำคัญภายในวัด ==
=== รอยพระพุทธบาทจำลอง ===
ประดิษฐานอยํ่อยู่ภายในมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท บริเวณเดียวกันนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง ได้แก่ พระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลาแลง) 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอก และหลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง 1 หลัก สูง 1 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร มีตัวหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 3 อย่างนี้ พระมหาอุตตปัญญา และสัทธิวิหาริก ได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1378 นอกจากนั้นก็เขียนบอกคำนมัสการพระพุทธบาทไว้
 
=== เจดีย์มหาชนะชัย ===