ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[ชวน หลีกภัย]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25|25]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|2562]])
| 28 พฤษภาคม 2562<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] </ref>
| ปัจจุบัน
| บัญชีรายชื่อ <br> [[พรรคประชาธิปัตย์]]
ผู้ใช้นิรนาม