ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิออสเตรีย"

เปลีแผนที่เป็นไฟล์. SVG
(แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เปลีแผนที่เป็นไฟล์. SVG)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|common_languages = [[ภาษาเยอรมัน|เยอรมัน]], [[ภาษาฮังการี|ฮังการี]], [[ภาษาโรมาเนีย|โรมาเนีย]], [[ภาษาเช็ก|เช็ก]], [[ภาษาสโลวัก|สโลวัก]], [[ภาษาสโลวีเนีย|สโลวีเนีย]], [[ภาษาโครเอเชีย|โครเอเชีย]], [[ภาษาเซอร์เบีย|เซอร์เบีย]], [[ภาษาอิตาลี|อิตาลี]], [[ภาษาโปแลนด์|โปแลนด์]], [[ภาษารูทีเนีย|รูทีเนีย]]
|religion = [[โรมันคาทอลิก]]
|image_map = Austrian_empireAustrian Empire (1815).pngsvg
|image_map_caption = จักรวรรดิออสเตรีย
|capital = [[เวียนนา]]
4,390

การแก้ไข