ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิออสเตรีย"

แก้ไขการสะกด\ทับศัพท์
(แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขการสะกด\ทับศัพท์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''จักรวรรดิออสเตรีย''' ({{lang-en|Austrian Empire}}; {{lang-de|Kaisertum Österreich}}) เป็น[[จักรวรรดิ]]ที่ก่อตั้งจากอาณาบริเวณที่เหลือจาก[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]<ref>Britannica online encyclopedia article on Holy Roman Empire[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/269851/Holy-Roman-Empire]</ref> ตั้งอยู่ที่[[ประเทศออสเตรีย]]ในปัจจุบัน รุ่งเรืองในช่วง ค.ศ. 1804 จนถึง ค.ศ. 1867 แล้วถูกรวมกับราชวงศ์ฮังการีและก่อตั้งเป็น[[จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี]] (ค.ศ. 1867 ถึง ค.ศ. 1918) และสลายตัวลงเป็นอาณาจักรย่อยเมื่อ[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]สิ้นสุดลง
 
คำว่า “จักรวรรดิออสเตรีย” ใช้สำหรับดินแดนที่เป็นของ[[ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก]]มาตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1804 แต่ไม่ใช่ชื่อทางการทางการ โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้คำว่า “ออสเตรีย” มากกว่า บางครั้งใช้คำว่า[[จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี|ออสเตรีย-ฮังการี]] แต่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
 
จักรวรรดิออสเตรียก่อตั้งในปี ค.ศ. 1804 โดย[[จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] กษัตริย์ใน[[ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก]] ซึ่งต่อมาจึงเฉลิมพระนามเป็นจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย ได้รวบรวมดินแดนมาจากที่ดินส่วนพระองค์และดินแดนของจักรวรรดิ เพื่อตอบโต้การที่[[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1]] ทรงประกาศก่อตั้ง[[จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1]] ขึ้นในปีเดียวกันนั้น
ต่อมาจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 ต้องทรงจำยอมตกลงใน[[สนธิสัญญาเพรสส์บูร์ก]] (Treaty of Pressburg) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1805) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เท่ากับเป็นการยุบเลิก[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]อันเป็นจักรวรรดิที่รุ่งเรืองมาเป็นเวลานานโดยการจัดระบบการปกครองของรัฐในเยอรมนีภาพใต้อิทธิพลของนโปเลียน ที่เป็นการเริ่มต้นของอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกับอาณาบริเวณของประเทศเยอรมนีสมัยใหม่ ดินแดนของออสเตรียในเยอรมนีตกไปเป็นของพันธมิตรของฝรั่งเศส ได้แก่ กษัตริย์แห่งบาวาเรีย กษัตริย์เวือร์ทเทิมแบร์ก และ[[รัฐผู้คัดเลือกบาเดิน]] ออสเตรียต้องสละดินแดนในเยอรมนีทั้งหมดโดยไม่มีข้อแม้
 
แปดเดือนหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1806 จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 ก็ทรงยุบจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากการก่อตั้ง[[สมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์]]โดยฝรั่งเศส เพราะไม่มีพระประสงค์จะให้นโปเลียนมาครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ ในขณะเดียวกัน[[พระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร]]ผู้ทรงเป็น[[รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวก์-ลือเนบูร์ก|ผู้คัดเลือกแห่งฮันโนเฟอร์]]ผู้ทรงเสียดินแดนในบริเวณ[[รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวก์-ลือเนบูร์ก]]แก่นโปเลียนด้วยเช่นกัน ก็ไม่ทรงยอมรับการกระทำของฝรั่งเศส ฝ่ายอังกฤษสหราชอาณาจักรตอบโต้โดยการก่อตั้ง[[ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์]]ที่ปกครองต่อมาจนกระทั่งเมื่อ[[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร]]ขึ้นครองราชสมบัติราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์ก็แยกตัวจากการปกครองโดยพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร
 
แม้ว่าการเป็น[[จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]จะเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง [[ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก]]ก็ดำรงตำแหน่งนี้มาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1440 จะมีขาดก็เป็นเพียงบางช่วง และออสเตรียก็เป็นหัวใจของอาณาบริเวณที่เป็นจักรวรรดิ
 
จักรวรรดิออสเตรียเดิมมิได้รวม[[ราชอาณาจักรฮังการี]] และดินแดนอิสระอื่น ๆ ที่ราชวงศ์ฮับส์บูร์กปกครองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1541 ฮังการีมาถูกผนวกหลังจากการพ่ายแพ้ใน[[การปฏิวัติของ ค.ศ. 1848 ในบริเวณฮับส์บูร์ก|การปฏิวัติระหว่างปี ค.ศ. 1848/1849]] แต่ก็เป็นปัญหาต่อมาเมื่อฮังการีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยการไม่ยอมสวมมงกุฎให้[[จักรพรรดิฟรันซ์ฟรันทซ์ โยเซฟที่เซ็ฟที่ 1 แห่งออสเตรีย|จักรพรรดิฟรันซ์ฟรันทซ์ โจเซฟโยเซ็ฟ]]เป็นกษัตริย์แห่งฮังการี หลังจากออสเตรียพ่ายแพ้ใน[[สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย]]ในปี ค.ศ. 1866 และแยกตัวออกจาก[[สมาพันธรัฐเยอรมัน]]แล้ว จักรวรรดิออสเตรียจึงได้เปลี่ยนมาเป็น[[จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี]]โดย[[ข้อตกลงออสเตรีย-ฮังการี ค.ศ. 1867]] ที่ทำให้[[ราชอาณาจักรฮังการี|ฮังการี]]และดินแดนในการปกครองมีฐานะเท่าเทียมกับออสเตรียทั้งหมด
 
== อ้างอิง ==
4,395

การแก้ไข