ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัลลีล"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7268695 โดย Anonimecoด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7268695 โดย Anonimecoด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''อัลลีล''' ({{lang-en|allele}}) คือรูปแบบหนึ่ๆหนึ่ง ๆ จากหลาย ๆ รูปแบบของ[[ยีน]]หนึ่ง ๆ<ref>{{cite web|url=https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/allele|title=Allele - definition and meaning |website=Collins English Dictionary|accessdate=October 18, 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732469/pdf/v057p00398.pdf|title=Basic molecular genetics for epidemiologists|author1=Calafell, F|author2=Malats, N|website=NCBI - NIH|accessdate=October 18, 2017}}</ref> บางครั้งอัลลีลที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดลักษณะแสดงออก เช่น สีตา สีผม ที่แตกต่างกันได้ บางครั้งอัลลีลที่แตกต่างกันอาจไม่ได้ทำให้มีลักษณะแสดงออกที่แตกต่างกันก็ได้
 
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนใหญ่มี[[โครโมโซม]]สองชุด เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบดิพลอยด์ โครโมโซมเหล่านี้เรียกว่าเป็นโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกัน สิ่งมีชีวิตแบบดิพลอยด์จะมียีนหนึ่ง ๆ หนึ่งยีน (และหมายถึงอัลลีลหนึ่ง ๆ หนึ่งอัลลีล) บนโครโมโซมแต่ละอัน หากทั้งสองอัลลีลเป็นอัลลีลที่เหมือนกัน เรียกว่าเป็นอัลลีลที่เป็นโฮโมไซกัส ถ้าไม่เหมือนกันเรียกว่าเป็นเฮเทอโรไซกัส
2,971

การแก้ไข