ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิชญา แซ่จัง"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8319228 โดย Warn2540ด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8319228 โดย Warn2540ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
อภิชญา แซ่จัง
เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542
สูง155 น้ำหนัก 41
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2
2,891

การแก้ไข