ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 37:
 
== การทำงาน ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนักธุรกิจ เคยเป็นสมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]] และ สมาชิกคนหน้าด้าน ต่อมาเป็นสมาชิก[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]] ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/296/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี], '''[[ราชกิจจานุเบกษา]]''', เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]].</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม